Kjøpe Heitrin (Hytrin) Uten Resept

Kjøpe HeitrinKjøpe Heitrin På Nettet Uten Resept

HEITRIN (HYTRIN) INDIKASJONER


Heitrin brukes for behandling av høyt blodtrykk og behandling av symptomene på benign prostatic hyperplasia (BPH). Heitrin er en alpha-blocker. Det fungerer ved å slappe av musklene i blodårene, noe som resulterer i å senke blodtrykket. I BPH, alfa-blokkere virker ved å slappe av musklene rundt urinrøret (røret som drenerer urin fra blæren), som forbedrer urin symptomer.

HEITRIN (HYTRIN) INSTRUKSJONER


Bruk Heitrin som anvist av legen din.

Ta Heitrin gjennom munnen med eller uten mat.
Heitrin kan forårsake et plutselig fall i blodtrykket etter den første dosen. Ta din første dose ved sengetid. Hvis du får opp i løpet av natten, sitte opp sakte, så stå sakte.
Hvis du glemmer en dose av Heitrin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Hvis mer enn én dose er savnet, kontakt lege eller apotek.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Heitrin.

HEITRIN (HYTRIN) LAGRING


Oppbevares Heitrin ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Heitrin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

HEITRIN (HYTRIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Terazosin hydrochloride.

IKKE bruk Heitrin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Heitrin eller lignende legemidler (f.eks prazosin).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Heitrin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har prostatakreft, angina pectoris, hjertesykdom, eller nyre-eller leverproblemer
hvis du skal ha øye kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Heitrin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Fosfodiesterase type 5 (PDE5) hemmere (f.eks sildenafil) eller verapamil fordi alvorlig svimmelhet, eller besvimelse kan forekomme.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Heitrin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Heitrin kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Heitrin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Heitrin, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Heitrin kan forårsake et plutselig fall i blodtrykket etter den første dosen. Ta din første dose ved sengetid. Hvis du får opp i løpet av natten, sitte opp sakte, så stå sakte. Dette vil bidra til å redusere svimmelhet eller svimmelhet. Disse effektene er mer sannsynlig etter at de første par doser eller hvis dosen din har økt, men kan forekomme når som helst mens du tar medisinen. Det kan også oppstå hvis du slutter å ta medisinen, og deretter starte behandling.
Heitrin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Heitrin sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Heitrin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi (inkludert øye kirurgi).
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, kan utføres mens du bruker Heitrin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Heitrin bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Heitrin mens du er gravid. Det er ikke kjent om Heitrin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker HeitrinÂ, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, svimmelhet, nesetetthet, kvalme, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), uklart syn eller andre synsforstyrrelser, brystsmerter, nedsatt seksuell lyst eller evne, besvimelse, rask , langsom eller uregelmessig hjerterytme, smertefull, langvarig ereksjon, alvorlig eller langvarig svimmelhet eller hodepine, kortpustethet, hevelse i ankler, føtter eller hender.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Heitrin