Kjøpe Aminoxidin-sulbactam (Ampicillin) Uten Resept

Kjøpe Aminoxidin-sulbactamKjøpe Aminoxidin-sulbactam På Nettet Uten Resept

AMINOXIDIN-SULBACTAM (AMPICILLIN) INDIKASJONER


Aminoxidin-sulbactam brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse typer bakterier. Aminoxidin-sulbactam er en penicillin antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier ved å forstyrre dannelsen av bakterienes cellevegg mens den vokser. Dette svekker celleveggen og det sprekker, som resulterer i død av bakterier.

AMINOXIDIN-SULBACTAM (AMPICILLIN) INSTRUKSJONER


Bruk Aminoxidin-sulbactam som anvist av legen din.

Ta Aminoxidin-sulbactam gjennom munnen minst en halv time før eller to timer etter å ha spist.
Ta Aminoxidin-sulbactam med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Ta Aminoxidin-sulbactam regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Aminoxidin-sulbactam på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
For å rydde opp infeksjonen helt, bruker Aminoxidin-sulbactam for hele behandlingsforløpet. Fortsett å bruke det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Aminoxidin-sulbactam, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Aminoxidin-sulbactam.

AMINOXIDIN-SULBACTAM (AMPICILLIN) LAGRING


Oppbevares Aminoxidin-sulbactam ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Aminoxidin-sulbactam utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.IKKE bruk Aminoxidin-sulbactam hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Aminoxidin-sulbactam eller annen penicillin antibiotika (f.eks, amoxicillin)
du tar en tetracyklin antibiotika (f.eks, doksycyklin)
du har mononukleose ("mono")
du nylig har mottatt eller vil motta levende oral vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Aminoxidin-sulbactam. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en mageinfeksjon eller diaré
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en cephalosporin antibiotika (f.eks, cefaleksin) eller andre beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem).

Noen legemidler kan samhandle med Aminoxidin-sulbactam. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Tetracykliner (f. eks doxycyclin) fordi de kan redusere Aminoxidin-sulbactam effektivitet
Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Aminoxidin-sulbactam er bivirkninger
Allopurinol fordi risikoen for hudutslett kan økes
Antikoagulantia (heparin, warfarin) eller metotreksat fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Aminoxidin-sulbactam
Aminoglykosider (f.eks, gentamicin), p-piller, eller levende oral vaksine mot tyfoidfeber fordi deres effektivitet kan bli redusert med Aminoxidin-sulbactam.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Aminoxidin-sulbactam kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Aminoxidin-sulbactam fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Aminoxidin-sulbactam for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Long-term eller gjentatt bruk av Aminoxidin-sulbactam kan føre til en andre infeksjon. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Hvis oppkast eller diaré inntreffer, må du passe på ikke å bli dehydrert. Kontakt legen din for instruksjoner.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Aminoxidin-sulbactam. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Diabetes pasienter - Aminoxidin-sulbactam kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert hvite blodceller og nyre funksjonstester, kan utføres mens du bruker Aminoxidin-sulbactam. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Aminoxidin-sulbactam med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Aminoxidin-sulbactam mens du er gravid. Aminoxidin-sulbactam er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Aminoxidin-sulbactam, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Betennelse og rødhet i tungen, irritasjon i munn eller svelg, mild diaré, kvalme, andre infeksjoner, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, alvorlig diaré, magesmerter / kramper, vaginal irritasjon eller utflod.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Aminoxidin-sulbactam