Kjøpe Torasemida (Torsemide) Uten Resept

Kjøpe TorasemidaKjøpe Torasemida På Nettet Uten Resept

TORASEMIDA (TORSEMIDE) INDIKASJONER


Torasemida brukes for behandling av ødem (svelling) i forbindelse med hjerte-, nyre-eller leversvikt, eller med tilstander hvor det er overflødig kroppsvæske. Det er også brukt alene eller sammen med andre legemidler til behandling av høyt blodtrykk. Torsemid er en loop vanndrivende. Det fungerer ved å gjøre nyrene fjerne større mengder av elektrolytter (spesielt natrium-og kaliumsalter) og vann enn normalt (diuretisk effekt).

TORASEMIDA (TORSEMIDE) INSTRUKSJONER


Bruk Torasemida som anvist av legen din.

Ta Torasemida gjennom munnen med eller uten mat.
Torsemid kan øke mengden av urin eller få deg til å tisse oftere når du først begynner å bruke den. For å holde dette fra å forstyrre søvnen din, kan du prøve å ta dosen din før 18:00.
Hvis du også ta kolestyramin, ikke ta det i løpet av fire timer før eller etter å ha tatt Torasemida. Sjekk med legen din hvis du har spørsmål.
Unngå å spise lakris eller koreansk ginseng mens du tar Torasemida.
Hvis du glemmer en dose av Torasemida, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Torasemida.

TORASEMIDA (TORSEMIDE) LAGRING


Oppbevares Torasemida ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Torasemida utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.IKKE bruk Torasemida hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Torasemida eller sulfonylurea (f.eks glyburide)
du er ute av stand til å urinere.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Torasemida. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot legemidler eller andre stoffer
hvis du har væske i magen, nedsatt hørsel, diabetes mellitus, lav urinproduksjon, høyt blod urinsyre, en blodsykdom, nyresykdom, lupus, hadde et hjerteinfarkt, er dehydrert, eller har leversykdom eller hjertesvikt.

Noen legemidler kan samhandle med Torasemida. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aminoglykosider (f.eks, gentamicin) eller cisplatin fordi risikoen for midlertidig eller permanent hørselstap kan økes
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks, ibuprofen, naproxen) eller probenecid, fordi de kan redusere Torasemida effektivitet
Kloralhydrat, digitalis (for eksempel digoksin), litium eller suramin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes ved Torasemida.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Torasemida kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Torsemid kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Torasemida med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Torsemid kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller trekk for et par uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Torasemida før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Torsemid kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Torasemida. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Legen din kan også ha foreskrevet en kalium supplement for deg. I så fall følger doseringen nøye. Ikke begynne å ta ekstra kalium på egen hånd eller endre kostholdet til å inkludere mer kalium uten først å sjekke med legen din.
Torsemid er en sterk "vann pille" (vanndrivende). Bruke for mye av dette stoffet kan føre til alvorlige vann og mineral tap. Derfor er det viktig at du følges opp av legen din. Straks varsle legen din dersom du blir veldig tørst, har en tørr munn, blir forvirret, eller utvikle muskelkramper / svakhet.
Diabetikere - Torasemida kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Vekt bør overvåkes mens du tar denne medisinen.
Ekstra overvåking av dosen eller tilstand kan være nødvendig hvis du er i dag tar ketanserin.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjon, elektrolyttnivåer og blodtrykk, kan utføres mens du bruker Torasemida. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Torsemid er ikke anbefalt til bruk hos barn, sikkerhet og effekt har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du planlegger å bli gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Torasemida mens du er gravid. Det er ikke kjent om Torasemida er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Torasemida, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet eller ørhet når du sitter eller står, overdreven vannlating, hodepine, økt hoste, nasal betennelse; kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, diaré, tørr munn eller uvanlig tørst, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals ; hørselstap eller øresus, tap av appetitt, muskelsmerter eller kramper, rask eller uregelmessig hjerterytme, rektal blødning, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, rastløshet, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet eller svakhet, oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Torasemida