Kjøpe Tomoxetine (Strattera) Uten Resept

Kjøpe TomoxetineKjøpe Tomoxetine På Nettet Uten Resept

TOMOXETINE (STRATTERA) INDIKASJONER


Tomoxetine, brukes for behandling Attention-Deficit/Hyperactivity forstyrrelse (ADHD). Tomoxetine er en selektiv noradrenalin reopptakshemmere (SNRI). Nøyaktig hvordan det fungerer Tomoxetine å behandle ADHD er ikke kjent. Tomoxetine øker visse kjemikalier (f.eks, noradrenalin) i hjernen. Dette kan påvirke oppmerksomhet og atferd.

TOMOXETINE (STRATTERA) INSTRUKSJONER


Bruk Tomoxetine som anvist av legen din.

Ta Tomoxetine gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Svelg Tomoxetine helhet. Ikke knuse, tygge, eller åpne kapslene.
Tar Tomoxetine på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Tomoxetine selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Tomoxetine, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Tomoxetine.

TOMOXETINE (STRATTERA) LAGRING


Oppbevares Tomoxetine på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Tomoxetine utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

TOMOXETINE (STRATTERA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Atomoksetin HCl.

IKKE bruk Tomoxetine dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Tomoxetine
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) i løpet av de siste 14 dagene
du har visse hjerteproblemer (f.eks hjertefeil, hjertesvikt), visse typer av uregelmessig hjerterytme, alvorlige blodårer problemer, eller trangvinklet glaukom.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Tomoxetine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en personlig eller familie historie med hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), eller en familiehistorie med plutselig død
hvis du har en personlig eller familie historie av humør eller mentale problemer (f.eks, agitasjon, angst, bipolar lidelse, depresjon, psykose, spenning), unormale tanker, hallusinasjoner, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller annen rus eller avhengighet
hvis du har hjerne eller hjerte blodårer problemer, leverproblemer, høyt eller lavt blodtrykk, problemer med vannlating, eller Raynaud syndrom.

Noen legemidler kan samhandle med Tomoxetine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

MAO-hemmere (f.eks phenelzine) fordi alvorlig og noen ganger dødelige bivirkninger, inkludert alvorlig høyt blodtrykk, høy feber, muskelproblemer, alvorlig uro, og koma, kan forekomme
Kinidin eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin, paroksetin) fordi de kan øke risikoen for Tomoxetine er bivirkninger
Albuterol fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Tomoxetine.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Tomoxetine kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Tomoxetine kan forårsake svimmelhet, døsighet, svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Tomoxetine med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Tomoxetine kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller ta lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn og tenåringer som tar Tomoxetine kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Voksne kan også bli påvirket. Risikoen kan være større hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Risikoen kan også være større hos pasienter som har hatt bipolar (manisk-depressiv) lidelse, eller om deres familiemedlemmer har hatt det. Se pasienter som tar Tomoxetine tett spesielt i løpet av de første månedene av å ta Tomoxetine og til tider av doseendringer. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Ikke prøv å åpne kapslene eller ta dem fra hverandre. Hvis en kapsel pauser, ikke røre det. Vask hendene og eventuelle flater som rørte en ødelagt kapsel. Ikke få Tomoxetine i øyet, det kan irritere øyet hvis du gjør det. Hvis du får Tomoxetine i øynene eller nesen, skyll straks med kaldt vann.
Tomoxetine sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Laboratorietester, inkludert hjertefrekvens, blodtrykk, og leverfunksjon, kan utføres mens du tar Tomoxetine. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Tomoxetine med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet.
Tomoxetine kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de tar Tomoxetine.
Tomoxetine bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre seks år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Tomoxetine mens du er gravid. Det er ikke kjent om Tomoxetine er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du tar Tomoxetine, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, hoste, nedsatt appetitt, svimmelhet, tretthet, munntørrhet, tretthet, rødme, hodepine, økt svette, mild magesmerter eller opprørt, kvalme, tretthet, søvnvansker, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), brystsmerter, mørk urin, nedsatt seksuell evne (f.eks, impotens, utløsning problemer ), besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, menstruasjonssyklus endringer, mentale eller humørsvingninger (f.eks, agitasjon, angst, depresjon, irritabilitet, vedvarende gråt, uvanlig tristhet), nye eller forverrede atferd endringer (f.eks, aggresjon, fiendtlighet, rastløshet), nummenhet eller prikking, ensidig svakhet, blek avføring, vedvarende utmattelse eller tretthet; langvarig eller smertefull ereksjon; beslag, alvorlig eller vedvarende hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende søvnvansker, magesmerter eller ømhet, selvmordstanker eller forsøk, problemer med vannlating, uvanlig syn eller tale endringer; uvanlig kalde eller blå fingre eller tær, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Tomoxetine