Kjøpe Tadalis SX Uten Resept

Kjøpe Tadalis SXKjøpe Tadalis SX På Nettet Uten Resept

TADALIS SX INDIKASJONER


Tadalis SX er indisert for behandling av erektil dysfunksjon. Ereksjoner forårsaket av økningen av blodstrøm til penis. Tadalis SX virker ved å utvide blodårene i penis, slik at blodet strømmer til penis, og sammentrekkende venene som fører ut, slik at mer blod strømmer inn og mindre flyter ut, noe som fører til en vedvarende ereksjon.

TADALIS SX INSTRUKSJONER


Bruk Tadalis SX som anvist av legen din.

Ta Tadalis SX gjennom munnen med eller uten mat.
For å bruke etter behov: Tadalis SX skal tas minst 30 minutter før seksuell aktivitet, som anvist av legen din. Tadalis SX 'effekter kan vare i opptil 36 timer etter inntak.
For daglig bruk: Ta Tadalis SX regelmessig på omtrent samme tid hver dag.
Sjekk med legen din før du spiser grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du tar Tadalis SX.
Du bør ikke ta mer enn én dose hver dag.
Hvis du glemmer en dose av Tadalis SX, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Tadalis SX.

TADALIS SX LAGRING


Oppbevares Tadalis SX ved romtemperatur unna fuktighet, varme og lys (mellom 59 og 86 grader F (15-30 grader C)). Oppbevar Tadalis SX utilgjengelig for barn.

TADALIS SX MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tadalafil.

Tadalis SX er kjemisk identisk med tadalafil, men skiller seg i utseende, slik som form og farge, og emballasje.

Tadalis SX fungerer forskjellig for forskjellige mennesker, noen ganger virker det så raskt som en halv time, noen ganger opptil en time.

IKKE bruk Tadalis SX hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Tadalis SX
du har alvorlige nyre-eller leverproblemer, visse arvelige øyeproblemer (f.eks, retinitis pigmentosa), eller hvis du er på dialyse
du har lunge veno-okklusiv sykdom (PVOD)
du ta en nitrat (f.eks isosorbide, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, spray, salve), eller nitroprusside
du bruke et annet legemiddel som inneholder tadalafil, en annen PDE5-hemmer (f.eks sildenafil, vardenafil), en azol soppdrepende (f.eks itrakonazol, ketokonazol), eller rifampicin
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Tadalis SX. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en deformert penis (f.eks, Peyronies sykdom, kavernøs fibrose), visse blodceller problemer (for eksempel sigdcelleanemi, leukemi, myelomatose), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har lavt blodtrykk, ukontrollert høyt blodtrykk, blodårer problemer, angina (brystsmerter), hjerteproblemer (for eksempel hjerteklaffsykdommer, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme) eller en historie av disse forholdene
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, hjerneslag, livstruende uregelmessig hjerterytme, lever-eller nyreproblemer, dialyse, magesår, eller blødning problemer
hvis du har en historie med øye-eller synsproblemer (f.eks, nedsatt syn eller synstap, optisk nerveproblemer, retina problemer) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du tar medisin for erektil dysfunksjon (ED).

Noen legemidler kan samhandle med Tadalis SX. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, eller nitrater (f.eks isosorbide, nitroglyserin) fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Tadalis SX er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), bosentan, karbamazepin, hydantoiner (f.eks, fenytoin), eller Rifampicin fordi de kan redusere Tadalis SX effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Tadalis SX kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Tadalis SX kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Tadalis SX med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Tadalis SX kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke drikk store mengder alkohol (for eksempel fire eller fem drinker eller mer) mens du tar Tadalis SX. Dette kan øke risikoen for svimmelhet, hodepine, rask hjerterytme, og lavt blodtrykk.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Tadalis SX kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet, eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Tadalis SX sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig (f.eks, lengre enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Tadalis SX kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Tadalis SX. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Tadalis SX. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk medisiner eller behandlinger for ED mens du tar Tadalis SX uten først å sjekke med legen din.
Bruk Tadalis SX med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Bruk Tadalis SX med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Flushing, hodepine, halsbrann, mild smerte i armer, ben eller rygg, muskelsmerter, kvalme, urolig mage, tett nese.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, forvirring, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i arm eller leg; ensidig svakhet; langvarig, smertefull ereksjon; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig eller vedvarende tilbake eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlig eller vedvarende visjon endringer, kortpustethet pust eller piping i brystet, sløret tale, plutselig nedsatt eller tap av hørsel, plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne, plutselig, alvorlig hodepine eller oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Tadalis SX