Kjøpe Tadacip Uten Resept

Kjøpe TadacipKjøpe Tadacip På Nettet Uten Resept

TADACIP INDIKASJONER


Tadacip er indisert for behandling av erektil dysfunksjon. Under normale omstendigheter, når en mann blir seksuelt stimulert, fyller penis med blod. Når erektil dysfunksjon oppstår, gjør nok blod flyte ikke å føre til en ereksjon. Tadacip slapper penile blodkar når en mann blir seksuelt stimulert. Dette tillater blodstrøm til penis, noe som resulterer i en ereksjon. Ereksjonen avtar etter sex, akkurat som det er ment å i normale forhold. Vær oppmerksom på at Tadacip er ikke et hormon eller afrodisiakum, det fungerer bare når en mann blir seksuelt stimulert.

TADACIP INSTRUKSJONER


Bruk alltid Tadacip slik legen din har.

Ta Tadacip gjennom munnen med eller uten mat.
For bruk etter behov: Ta Tadacip minst 30-45 minutter før seksuell aktivitet, som anvist av legen din.
For daglig bruk: Ta Tadacip regelmessig på omtrent samme tid hver dag.
Sjekk med legen din før du spiser grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du tar Tadacip.
For bruk etter behov: Hvis du glemmer en dose av Tadacip og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din. For daglig bruk: Hvis du glemmer en dose av Tadacip, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Tadacip.

TADACIP LAGRING


Butikk Tadacip ved romtemperatur unna fuktighet, varme og lys (mellom 59 og 86 grader F (15-30 grader C)). Oppbevar Tadacip utilgjengelig for barn.

TADACIP MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tadalafil.

I Tadacip klinisk testing fleste menn ble gitt en 20 mg Tadacip tablett per dag.
Tadacip har en farmakologisk æren av å ha en lengre halveringstid på 17 timer, noe som betyr at det opprettholder sin styrke i minst 17 timer.

Tadacip er et alternativ til kjente Cialis med samme virkning og fordeler.

IKKE bruk Tadacip hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Tadacip
du har alvorlige nyreproblemer og vil ta Tadacip daglig
du har alvorlige leverproblemer eller visse arvelige degenerative øyeproblemer (f.eks, retinitis pigmentosa)
du har visse hjerteproblemer (f.eks ustabil angina, angina under samleie, ukontrollert uregelmessig hjerterytme), lavt blodtrykk, eller ukontrollert høyt blodtrykk
du har hatt et hjerteinfarkt i løpet av de siste 90 dagene, eller du har hatt alvorlig hjertesvikt eller slag i løpet av de siste seks månedene
du tar en nitrat (f.eks isosorbide, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks sildenafil, vardenafil) eller en annen medisin som inneholder tadalafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Tadacip. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, Peyronies sykdom, kavernøs fibrose), blodcelle problemer (for eksempel sigdcelleanemi, leukemi, myelomatose), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks retinitis pigmentosa, plutselig synstap, optisk nevropati, macula degenerasjon) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, dialyse, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødning problemer, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme, aortastenose, angina), eller blodårer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme.

Noen legemidler kan samhandle med Tadacip. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Tadacip er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, fenytoin, eller Rifampicin fordi de kan redusere Tadacip effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Tadacip kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Tadacip kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Tadacip med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Tadacip kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke drikk store mengder alkohol (for eksempel fem drinker eller mer) mens du tar Tadacip. Dette kan øke risikoen for svimmelhet, hodepine, rask hjerterytme, og lavt blodtrykk.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Tadacip kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet, eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Tadacip sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig (f.eks, mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Tadacip ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Tadacip vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Tadacip kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Tadacip. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Tadacip. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Tadacip uten først å sjekke med legen din.
Bruk Tadacip med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Tadacip er ikke anbefalt for bruk hos barn yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, rødme, hodepine, halsbrann, mild rygg eller muskel smerter, urolig mage, tett eller rennende nese.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben ; ensidig svakhet; langvarig, smertefull ereksjon; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig eller vedvarende tilbake eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig reduksjon eller tap av hørsel, plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Tadacip