Kjøpe Oleptro (Desyrel) Uten Resept

Kjøpe OleptroKjøpe Oleptro På Nettet Uten Resept

OLEPTRO (DESYREL) INDIKASJONER


Oleptro brukes for behandling av depresjon. Det kan også anvendes til lindring av en angstlidelse (f.eks, søvnløshet, spenning), kronisk smerte. Oleptro er en antidepressant. Det er antatt å øke aktiviteten av et av hjernen kjemikalier (serotonin), som bidrar til å heve humøret.

OLEPTRO (DESYREL) INSTRUKSJONER


Bruk Oleptro som anvist av legen din.

Ta Oleptro kort tid etter et måltid eller et lett måltid.
Det kan ta 1 til 4 uker for Oleptro å jobbe. Ikke slutt å ta Oleptro uten å sjekke med legen din.
Hvis du glemmer en dose, ta den så snart som mulig. Hvis flere timer har gått eller hvis det nærmer seg tid for neste dose, ikke dobbel dose for å fange opp. Hvis mer enn én dose er savnet, starter medisinering og informere din lege eller farmasøyt på din neste avtale.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Oleptro.

OLEPTRO (DESYREL) LAGRING


Lagres Oleptro ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C) i en tett, lett-resistent beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Beskyttes mot temperaturer over 104 grader F (40 grader C). Ikke oppbevar på badet. Hold Oleptro utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

OLEPTRO (DESYREL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Trazodone HCl.

IKKE bruk Oleptro hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Oleptro eller nefazodon
du tar natriumoksybat (GHB).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Oleptro. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjertesykdom, inkludert uregelmessig hjerterytme eller har hatt et hjerteinfarkt
hvis du har en historie med depresjon eller suicidale tendenser
hvis du er planlagt å ha kirurgi
hvis du konsumerer alkoholholdige drikkevarer.

Noen legemidler kan samhandle med Oleptro. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Karbamazepin, etanol, ginkgo biloba, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), fenotiaziner (f.eks, tioridazin) eller serotonin reopptakshemmere (f.eks, fluoksetin) fordi bivirkninger, som økt tretthet eller uklart syn, kan det oppstå
Buspiron, karbamazepin, digoksin, hydantoins (f.eks, fenytoin), itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, serotonin reopptakshemmere (f.eks, fluoksetin), eller natriumoksybat (GHB) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Oleptro
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi de kan redusere Oleptro effektivitet. Legen din kan ønske å justere dosen din mens du tar Oleptro.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Oleptro kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Oleptro kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Oleptro med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Oleptro, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Oleptro før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Oleptro bør ikke brukes til barn yngre seks år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Oleptro sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer, som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Graviditet og amming: Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Oleptro mens du er gravid. Oleptro er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Oleptro, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, forstoppelse, nedsatt appetitt, svimmelhet, tretthet, tørr munn, generell kropps ubehag, hodepine, dårlig koordinasjon, ørhet, muskelsmerter / smerter, kvalme, nervøsitet, søvnløshet, magesmerter, tett nese, hevelser i huden, tretthet ; rystelser.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blod i urinen, brystsmerter, besvimelse, hallusinasjoner, uregelmessig hjerterytme, ørhet når stigende fra liggende eller sittende stilling, langvarig, upassende, eller smertefull ereksjon; beslag, kortpustethet, hjerneslag, oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Oleptro