Kjøpe Loosyn (Femara) Uten Resept

Kjøpe LoosynKjøpe Loosyn På Nettet Uten Resept

LOOSYN (FEMARA) INDIKASJONER


Loosyn brukes primært for behandling av visse typer brystkreft hos kvinner forbi overgangsalderen. Loosyn er en aromataseinhibitor. Det fungerer ved å redusere den totale mengden av østrogen som produseres hovedsakelig i kroppen. Dette bidrar til å sulte kreftceller ved å frata dem av østrogen.

LOOSYN (FEMARA) INSTRUKSJONER


Bruk Loosyn som anvist av legen din.

Ta Loosyn gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Loosyn regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Hvis du glemmer en dose av Loosyn, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Loosyn.

LOOSYN (FEMARA) LAGRING


Oppbevares Loosyn på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Loosyn utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LOOSYN (FEMARA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Letrozole.

IKKE bruk Loosyn hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Loosyn
du ikke har startet overgangsalder.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Loosyn. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot legemidler eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller høyt kolesterol
Hvis du fortsatt har menstruasjon eller ikke har helt ferdig overgangsalder
dersom du bruker hormonbehandling (HRT).

Noen legemidler kan samhandle med Loosyn. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Tamoxifen fordi det kan senke Loosyn effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Loosyn kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Loosyn kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Loosyn med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Loosyn kan forårsake svimmelhet, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke denne effekten. For å unngå svimmelhet, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn på svimmelhet.
Hvis du kan bli gravid, må du bruke effektiv prevensjon mens du tar Loosyn. Kvinner som går gjennom eller nylig har gått gjennom overgangsalderen kan fortsatt bli gravid. Snakk med legen din om bruk av effektiv prevensjon mens du tar Loosyn.
Laboratorietester, inkludert beinmineraltetthet eller kolesterolnivået, kan utføres mens du bruker Loosyn. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Loosyn med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Loosyn bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Loosyn hvis du er gravid. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Loosyn er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Loosyn, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tilbake, ben, eller arm smerter, brystsmerter, forstoppelse, hoste, diaré, svimmelhet, hodepine, hetetokter, rødme, økt svette, fordøyelsesplager, ledd-eller muskelsmerter, tap av appetitt, mild hevelse eller væskeretensjon, kvalme, nattesvette , søvnløshet, magesmerter, tretthet, tørrhet eller irritasjon i skjeden, oppkast, svakhet, vektøkning eller tap.
Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), kalv smerte eller ømhet, brystsmerter, forvirring, feber, frysninger, eller sår svelg, økt eller smertefull vannlating, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, alvorlig eller vedvarende skjelettsmerter, alvorlige magesmerter, kortpustethet, plutselig alvorlig hodepine, oppkast, svimmelhet eller besvimelse, hevelse i ankler eller føtter ; uforklarlig vaginal blødning eller utflod, syn eller tale endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Loosyn