Kjøpe Hystolan (Vasodilan) Uten Resept

Kjøpe HystolanKjøpe Hystolan På Nettet Uten Resept

HYSTOLAN (VASODILAN) INDIKASJONER


Hystolan blir brukt for å forbedre blodstrømmen i noen tilstander (for eksempel cerebral vaskulær insuffisiens, arteriosclerosis obliterans, Buerger sykdom, Raynauds sykdom). Hystolan er en vasodilaterende agent. Det fungerer ved å slappe av og utvide blodårene i muskler og annet vev, noe som bidrar til å forbedre blodgjennomstrømningen (opplag) i disse musklene og vev.

HYSTOLAN (VASODILAN) INSTRUKSJONER


Bruk Hystolan som anvist av legen din.

Hystolan kan tas med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Hystolan, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Hystolan.

HYSTOLAN (VASODILAN) LAGRING


Oppbevar Hystolan ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Hystolan utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

HYSTOLAN (VASODILAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Isoxsuprine.

IKKE bruk Hystolan hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Hystolan
du har blødninger av arteriene
du er i arbeid eller nettopp har født.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Hystolan. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har blødning problemer.

Noen legemidler kan samhandle med Hystolan. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Hystolan kjent på dette tidspunkt.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Hystolan kan forårsake svimmelhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Hystolan. Bruke Hystolan alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Før du har noen medisinske eller dental behandlinger, legevakt, eller kirurgi, forteller legen eller tannlegen at du bruker Hystolan.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid mens du tar Hystolan, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Hystolan under svangerskapet. Det er ukjent om Hystolan utskilles i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Hystolan, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Når den brukes i små doser, har ingen vanlige bivirkninger er rapportert med dette produktet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, rask eller uregelmessig hjerterytme, alvorlig eller vedvarende svimmelhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Hystolan