Kjøpe Hostacortin (Prednisone) Uten Resept

Kjøpe HostacortinKjøpe Hostacortin På Nettet Uten Resept

HOSTACORTIN (PREDNISONE) INDIKASJONER


Prednisolon brukes for behandling av alvorlige allergier, artritt, astma, multippel sklerose, og hudsykdommer. Prednison er et kortikosteroid. Det fungerer ved å redusere eller hindre vev fra å svare på betennelse. Det endrer også kroppens respons på visse immunstimulering.

HOSTACORTIN (PREDNISONE) INSTRUKSJONER


Bruk Prednison som anvist av legen din!

Ta Prednison gjennom munnen med mat.
Gå ikke glipp av doser. Hvis du glemmer en dose av Prednisolon, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Prednisolon.

HOSTACORTIN (PREDNISONE) LAGRING


Butikk Prednison ved romtemperatur mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Prednison utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

HOSTACORTIN (PREDNISONE) MER INFO:


Prednisolon anvendes i behandling av inflammatoriske tilstander eller sykdommer hvor immunsystemet spiller en viktig rolle. Siden prednison er brukt i så mange forhold, er det bare de mest vanlige eller etablerte bruksområder nevnt her. Prednison oftest brukes for behandling av flere typer av artritt, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, systemisk lupus, allergiske reaksjoner, astma og alvorlig psoriasis. Det er også brukes for behandling av leukemier, lymfomer, idiopatisk trombocytopenisk purpura og autoimmun hemolytisk anemi. Kortikosteroider, inkludert prednison, blir ofte brukt til å undertrykke immunsystemet og hindre at kroppen avstøter transplanterte organer. Prednisolon brukes som erstatningsterapi hos pasienter der binyrene ikke klarer å produsere tilstrekkelige mengder kortisol.

IKKE bruk Prednison hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Prednison
du har en systemisk soppinfeksjon
du er i dag mifepriston.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Prednisolon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er planlagt for en vaksinasjon med levende virusvaksine (f.eks, kopper)
hvis du har en aktiv skjoldbruskkjertel, lever-eller nyreproblemer, diabetes, eller ulcerøs kolitt
hvis du har hjerteproblemer, øsofagitt, gastritt, mage obstruksjon eller perforering, eller et sår
hvis du har en historie med psykiske problemer, som depresjon
hvis du har en herpes infeksjon i øyet eller annen type infeksjon (bakterier, sopp, eller viral), har eller har nylig hatt tuberkulose (TB) eller testet positivt for tuberkulose, meslinger, eller vannkopper.

Noen legemidler kan samhandle med Prednisolon. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, hydantoiner (f.eks, fenytoin), eller Rifampicin fordi effektiviteten av Prednisolon kan bli redusert
Klaritromycin azolfungicider (f.eks ketokonazol), steroide prevensjonsmidler (f.eks, desogestrel), eller troleandomycin fordi bivirkninger, slik som svakhet, forvirring, muskelsmerter, leddsmerter, eller lavt blodsukker, kan det oppstå
Metotreksat eller ritodrin fordi de handlinger og bivirkninger av disse legemidlene kan økes
Hydantoiner (f.eks, fenytoin), mifepriston, eller levende vaksiner, fordi effektiviteten av disse legemidlene kan reduseres
Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller acetylsalisylsyre fordi de handlinger og bivirkninger av disse legemidlene kan økes eller reduseres

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Prednisolon kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Prednison gjør deg mer mottakelig for sykdommer, spesielt hvis du tar det for en lengre periode. Hindre smitte ved å unngå kontakt med personer som har forkjølelse eller andre infeksjoner. Hvis du blir utsatt for vannkopper, meslinger, eller TB mens du tar Prednison eller innen 12 måneder etter avsluttet Prednison, ringe legen din. Rapporter eventuelle skader eller tegn på en infeksjon (feber, sår hals, smerter ved vannlating, eller muskelsmerter) som oppstår under behandling og innen 12 måneder etter avsluttet Prednison. Dosen kan måtte justeres eller at du må begynne å ta Prednisolon igjen.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Prednison før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Prednison kan forårsake en høyde i blodtrykk, salt og vann oppbevaring og økt kalium tap. Du må kanskje begrense bruken av salt og ta et kalsiumtilskudd.
Prednisolon kan føre til tap av kalsium og fremme utviklingen av osteoporose. Ta tilstrekkelig kalsium og vitamin D-tilskudd.
Ikke motta en levende vaksine, spesielt kopper, mens du tar Prednisolon.
Diabetes pasienter - Prednison kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Lab tester kan utføres mens du bruker Prednisolon. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Spedbarn og barn på langtidsbehandling må overvåkes nøye av helsepersonell.
Kortikosteroider kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de tar Prednisolon.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Prednison mens du er gravid. Prednison er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Prednisolon, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Søvnproblemer, følelsen av et hvirvlende bevegelse, økt appetitt, økt svette, fordøyelsesproblemer, humørsvingninger, nervøsitet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), appetitt tap, svart, tjæreaktig avføring, endringer i menstruasjonen, kramper, depresjon, diaré; svimmelhet, overdreven følelse av velvære, feber, generell kropps ubehag, hodepine, økt trykk i øyet, ledd-eller muskelsmerter, humørsvingninger, muskelsvakhet, personlighetsforandringer, langvarig sår hals, forkjølelse eller feber, puffing av ansiktet , alvorlig kvalme eller oppkast, hevelser i føtter eller ben, uvanlig vektøkning, oppkast materiale som ser ut som kaffegrut, svakhet, vekttap.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Hostacortin