Kjøpe Helveprasin (Pravachol) Uten Resept

Kjøpe HelveprasinKjøpe Helveprasin På Nettet Uten Resept

HELVEPRASIN (PRAVACHOL) INDIKASJONER


Helveprasin brukes for å senke høye kolesterol og triglyserider hos visse pasienter. Det øker også high-density lipoprotein (HDL, "godt") kolesterol nivåer. Den brukes sammen med en passende diett. Det brukes også i enkelte pasienter for å redusere risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og død på grunn av koronar hjertesykdom. Den brukes også til å bremse blodkar blokkering og for å redusere behovet for medisinske prosedyrer for å åpne blokkerte blodårer. Helveprasin er en HMG-CoA reduktaseinhibitor, også kjent som en «statiner». Det fungerer ved å redusere produksjonen av visse fettstoffer i kroppen, inkludert kolesterol.

HELVEPRASIN (PRAVACHOL) INSTRUKSJONER


Bruk Helveprasin som anvist av legen din.

Ta Helveprasin gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du tar kolestyramin eller kolestipol, kontakt lege eller apotek hvordan å ta det med Helveprasin.
Fortsett å ta Helveprasin selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Helveprasin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Helveprasin.

HELVEPRASIN (PRAVACHOL) LAGRING


Oppbevares Helveprasin ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Helveprasin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

HELVEPRASIN (PRAVACHOL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Pravastatin natrium.

IKKE bruk Helveprasin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Helveprasin
du har leverproblemer eller uforklarlige unormale leverfunksjonstester
du er gravid eller ammer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Helveprasin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lavt blodtrykk, en alvorlig infeksjon, nyreproblemer, diabetes, muskelsmerter eller ømhet, eller tidligere krampeanfall
hvis du har metabolisme, hormonelle eller elektrolytt problemer
hvis du drikker alkohol, har gulsott (gulfarging av hud eller øyne), eller har en historie med leverproblemer eller alkoholmisbruk
hvis du nylig har hatt en større operasjon eller en alvorlig skade
hvis du har en viss type høyt kolesterol (homozygot familiær hyperkolesterolemi).

Noen legemidler kan samhandle med Helveprasin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), fibrater (for eksempel gemfibrozil, clofibrate), flukonazol, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), immundempende (f.eks ciklosporin), makrolider (f.eks erytromycin), niacin, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (f.eks delavirdin), telitromycin eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for muskel-eller nyreproblemer
Cimetidin eller spironolakton fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Helveprasin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Helveprasin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Helveprasin kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Helveprasin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Å drikke alkohol daglig eller i store mengder kan øke risikoen for leverproblemer med Helveprasin. Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Helveprasin.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Helveprasin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Kvinner som kan bli gravide bør bruke effektiv prevensjon mens du tar Helveprasin. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om bruk av prevensjon.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du også har en feber eller generell kroppen ubehag.
Laboratorietester, inkludert kolesterolnivået i blodet og leverfunksjonsprøver, kan utføres mens du bruker Helveprasin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Helveprasin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre åtte år og i de som ikke har nådd puberteten, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Helveprasin hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Helveprasin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Helveprasin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hodepine, halsbrann.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, mørk urin, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, influensalignende symptomer, muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber eller tretthet), blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlige magesmerter, synsforstyrrelser, gulfarging av øyne eller skin.
Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Helveprasin