Kjøpe Hedonin (Seroquel) Uten Resept

Kjøpe HedoninKjøpe Hedonin På Nettet Uten Resept

HEDONIN (SEROQUEL) INDIKASJONER


Hedonin brukes for behandling av schizofreni eller bipolar lidelse. Hedonin er et atypisk antipsykotisk. Det påvirker visse reseptorer i hjernen. Dette kan bidra til å forbedre symptomer assosiert med schizofreni og bipolar lidelse.

HEDONIN (SEROQUEL) INSTRUKSJONER


Bruk Hedonin som anvist av legen din.

Ta Hedonin gjennom munnen med eller uten mat.
Fortsett å ta Hedonin selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutter å ta Hedonin uten først å snakke med legen din. Du kan ha en økt risiko for bivirkninger. Hvis du trenger å stoppe Hedonin eller legge til en ny medisin, vil legen gradvis redusere dosen.
Hvis du glemmer en dose av Hedonin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Hedonin.

HEDONIN (SEROQUEL) LAGRING


Oppbevares Hedonin på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Hedonin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MER INFO: Aktiv ingrediens: Hedonin fumarate.

IKKE bruk Hedonin dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Hedonin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Hedonin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk depresjon), selvmordstanker eller forsøk, psykiske eller humør problemer, eller diabetes
hvis du drikker alkohol eller har en historie med alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har Alzheimers sykdom, demens, eller problemer med å svelge, eller du er veldig overvektig
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks hjerteinfarkt, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), hjerneslag, blodårer problemer, høyt kolesterolnivå, eller høyt eller lavt blodtrykk
hvis du har hatt blod problemer (for eksempel lavt antall hvite blodlegemer), leverproblemer, skjoldbrusk problemer, grå stær, trangvinklet glaukom, beslag, nevroleptisk malignt syndrom (NMS), høyt blod prolaktinnivå, eller brystkreft.

Noen legemidler kan samhandle med Hedonin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin) eller medisin for høyt blodtrykk fordi risikoen for lavt blodtrykk og besvimelse kan økes
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), divalproex, fluvoksamin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Hedonin er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, kortikosteroider (f.eks, prednison), fenytoin, rifampicin, eller tioridazin, fordi de kan redusere Hedonin effektivitet
Dopamin reseptorantagonister (f.eks pramipexol) eller levodopa fordi deres effektivitet kan bli redusert med Hedonin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Hedonin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Hedonin kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller nedsatt syn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Hedonin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Snakk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Hedonin, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Hedonin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. Dette kan være mer sannsynlig å oppstå når du begynner å ta Hedonin, og også hvis dine doseøkning. For å hindre at disse effektene, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke drikk alkohol mens du bruker Hedonin.
Ikke bli overopphetet eller dehydrert i varmt vær eller mens du er å være aktiv, heteslag, svimmelhet, eller besvimelse kan forekomme.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Hedonin, kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Hedonin tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd, oppstå. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hedonin sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Hedonin kan øke blodsukkeret. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Hedonin. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Noen pasienter som tar Hedonin kan utvikle muskelbevegelser som de ikke kan kontrollere. Dette er mer sannsynlig til å skje hos eldre pasienter, spesielt kvinner. Muligheten for at dette skal skje, eller at det vil bli permanent er større hos de som tar Hedonin i høyere doser og over lengre tid. Muskelproblemer kan også oppstå etter kort tids behandling med lave doser. Fortell legen din med en gang hvis du har muskelproblemer med armene, bena, eller tungen, ansikt, munn eller kjeve (f.eks tyggebevegelser, munn rynkes, puffing av kinn, tungen stikker ut) mens du tar Hedonin.
I sjeldne tilfeller kan Hedonin senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Hedonin kan øke mengden av en viss hormon (prolaktin) i blodet ditt. Symptomer kan være forstørrede bryster eller nedsatt seksuell evne hos menn savnet menstruasjon eller væske fra brystvortene hos kvinner. Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse symptomene oppstår.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, blodsukker eller kolesterolnivå, leverfunksjon, eller synsundersøkelser, kan utføres mens du bruker Hedonin. Du kan også motta jevnlige vektkontroller mens du bruker Hedonin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Hedonin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt ukontrollerte muskelbevegelser.


Kjøpe Hedonin