Kjøpe Halo Decanoato (Haldol) Uten Resept

Kjøpe Halo DecanoatoKjøpe Halo Decanoato På Nettet Uten Resept

HALO DECANOATO (HALDOL) INDIKASJONER


Haloperidol brukes for behandling av schizofreni. Det er også brukt for å kontrollere symptomer assosiert med Tourettes uorden. Halo Decanoato er et antipsykotisk middel.

HALO DECANOATO (HALDOL) INSTRUKSJONER


Bruk Halo Decanoato som anvist av legen din.

Ta Halo Decanoato med et fullt glass vann.
Halo Decanoato kan tas med eller uten mat.
Tar for mye av denne medisinen kan føre til en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse eller plutselig død. Aldri ta mer enn foreskrevet dose.
Det kan ta flere uker for å bruke denne medisinen før symptomene dine bedre. For best resultat, fortsette å bruke medisiner som anvist. Ikke slutte å bruke Halo Decanoato plutselig, eller du kan ha ubehagelige abstinenssymptomer. Snakk med legen din om hvordan du kan unngå abstinenssymptomer når stoppe medisinering.Bruk Halo Decanoato som anvist av legen din.
Ta Halo Decanoato med et fullt glass vann.
Halo Decanoato kan tas med eller uten mat.
Tar for mye av denne medisinen kan føre til en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse eller plutselig død. Aldri ta mer enn foreskrevet dose.
Det kan ta flere uker for å bruke denne medisinen før symptomene dine bedre. For best resultat, fortsette å bruke medisiner som anvist. Ikke slutte å bruke Halo Decanoato plutselig, eller du kan ha ubehagelige abstinenssymptomer. Snakk med legen din om hvordan du kan unngå abstinenssymptomer når stoppe medisinering.
Hvis du glemmer en dose av Halo Decanoato, bruke det så snart som mulig. Bruke de gjenværende doser for dagen på jevnt fordelt intervaller. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Halo Decanoato.

HALO DECANOATO (HALDOL) LAGRING


Oppbevares Halo Decanoato ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Må ikke fryses. Hold Halo Decanoato utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

HALO DECANOATO (HALDOL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Haloperidol.

IKKE bruk Halo Decanoato hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Halo Decanoato
du er i koma, har Parkinsons sykdom, eller har alvorlig sentralnervesystemet
du tar dofetilide, dronedaron, en H1-antagonist (f.eks, astemizol, terfenadin), nilotinib, propafenon, natriumoksybat (GHB), eller tetrabenazine.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Halo Decanoato. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har blodsykdom porfyri, lave hvite blodceller, elektrolytt problemer (for eksempel lav blod magnesium, lavt kaliuminnhold i blodet), eller høyt eller lavt blodtrykk
hvis du har en historie med demens, Alzheimers sykdom, krampeanfall, skjoldbrusk problemer, eller neuroleptisk malignt syndrom (NMS)
hvis du har hjerteproblemer eller uregelmessig hjerterytme (f.eks, QT-forlengelse), eller hvis et medlem av familien din har en historie med disse forholdene
hvis du har hatt høye blodprolaktinnivå eller en historie med visse typer kreft (for eksempel bryst, bukspyttkjertelen, hypofysen), eller hvis du er i faresonen for brystkreft
hvis du er dehydrert, drikker alkohol, eller hvis du er regelmessig utsatt for ekstrem varme.

Noen legemidler kan samhandle med Halo Decanoato. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Visse antiarytmika (f.eks, amiodaron, disopyramid, dronedaron, flekainid, prokainamid, kinidin, sotalol), enkelte antipsykotika (f.eks iloperidone, paliperidon, ziprasidon), arsen, bepridil, klorokin, cisaprid, dofetilide, dolasetron, domperidone, droperidol, gadobutrol, H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin), halofantrin, kinase hemmere (f.eks lapatinib, nilotinibs), makrolider eller ketolidene (f.eks erytromycin, telitromycin), maprotilin, metadon, fentiaziner (f.eks, tioridazin), pimozid, propafenon, visse kinoloner (f.eks, moxifloxacin) eller tetrabenazine fordi risikoen for alvorlige hjerterelaterte bivirkninger kan være økt
Litium fordi risikoen for uventede toksiske effekter, inkludert svakhet, alvorlig tretthet, forvirring, eller uvanlige muskelbevegelser, kan økes
Tramadol fordi risikoen for anfall økes
Azolfungicider (f.eks itrakonazol) fordi de kan øke risikoen for haloperidol er bivirkninger
Rifampicin fordi det kan senke Halo Decanoato effektivitet.
Karbamazepin fordi bivirkninger av Halo Decanoato kan økes eller effektiviteten av Halo Decanoato kan bli redusert
Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller natriumoksybat (GHB) fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Halo Decanoato.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Halo Decanoato kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Halo Decanoato kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Halo Decanoato med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Halo Decanoato, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Ikke bruk mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Halo Decanoato kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Halo Decanoato. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Halo Decanoato før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
NMS er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Halo Decanoato. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Noen pasienter som tar Halo Decanoato kan utvikle muskelbevegelser som de ikke kan kontrollere. Dette er mer sannsynlig til å skje hos eldre pasienter, spesielt kvinner. Muligheten for at dette skal skje, eller at det vil bli permanent er større hos de som tar haloperidol i høyere doser og over lengre tid. Muskelproblemer kan også oppstå etter kort tids behandling med lave doser. Fortell legen din med en gang hvis du har muskelproblemer med armene, bena, eller tungen, ansikt, munn eller kjeve (f.eks, tungen stikker ut, puffing av kinnene, munnen rynkes, tyggebevegelser) mens du tar Halo Decanoato.
Diabetes pasienter - Halo Decanoato kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Halo Decanoato kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Halo Decanoato kan øke mengden av en viss hormon (prolaktin) i blodet ditt. Symptomer kan være forstørrede bryster, savnet menstruasjon, nedsatt seksuell evne, eller væske fra brystvortene. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
Halo Decanoato sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Halo Decanoato. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og runde avtaler.
Bruk Halo Decanoato med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt ukontrollerte muskelbevegelser.
Halo Decanoato bør ikke brukes til barn yngre tre år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Halo Decanoato mens du er gravid. Halo Decanoato er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Halo Decanoato.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, tap av matlyst, kvalme, rastløshet, mageplager, problemer med å sove.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), uklart syn eller andre synsforstyrrelser, forvirring, mørk urin, nedsatt seksuell evne, redusert vannlating; talevansker eller svelge, siklende, forstørrede bryster, overdreven eller uvanlig svette, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, hallusinasjoner, psykiske eller humørsvingninger (f.eks unormal tenkning, agitasjon, angst, depresjon); savnet menstruasjon eller andre menstruasjonsendringer, væske fra brystvortene, langvarig, smertefull ereksjon; stive eller stive muskler, kramper, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, hodepine eller oppkast, shuffling spasertur, ukontrollerte muskelbevegelser (f.eks, i armer, ben, tunge, kjeve, kinn, skjelvinger, rykninger), gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Halo Decanoato