Kjøpe Estomil (Prevacid) Uten Resept

Kjøpe EstomilKjøpe Estomil På Nettet Uten Resept

ESTOMIL (PREVACID) INDIKASJONER


Estomil brukes for å hindre eller behandle visse typer av sår. Det er også brukt til å behandle symptomer på gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) (f.eks, halsbrann) og irritasjon i spiserøret. Det er også brukt til å behandle tilstander som forårsaker kroppen å gjøre for mye magesyre (for eksempel, Zollinger-Ellison syndrom). Estomil er en protonpumpehemmer. Det fungerer ved å redusere mengden av syre som produseres i magen.

ESTOMIL (PREVACID) INSTRUKSJONER


Bruk Estomil som anvist av legen din!

Estomil bør tas før måltider.
Hvis du har problemer med å svelge kapsler, kan du strø innholdet på en spiseskje med eplemos, svelge umiddelbart uten å tygge eller knuse granulat. Du kan også blande granulater med to gram av appelsinjuice eller tomatjuice. (Skyll glasset med ytterligere fire gram av juice for å sikre at du får hele dosen.)
Hvis du glemmer en dose av Estomil, ta den så snart du husker. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den du ubesvarte og gå tilbake til vanlig timeplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Estomil.

ESTOMIL (PREVACID) LAGRING


Oppbevares Estomil på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Estomil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ESTOMIL (PREVACID) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Lansoprazole.
IKKE bruk Estomil:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Estomil
du tar en HIV-proteasehemmer (f.eks, atazanavir).

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Estomil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller magen eller tarmkreft.

Noen legemidler kan samhandle med Estomil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klaritromycin eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for Estomil er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller digoksin fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Estomil
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), klopidogrel, HIV-proteasehemmere (f.eks, atazanavir), jern, eller teofyllin fordi deres effektivitet kan bli redusert med Estomil.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Estomil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Estomil kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Estomil med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Kontakt legen din hvis du har noen symptomer på et blødende sår, som for eksempel svart, tjæreaktig avføring eller oppkast som ser ut som kaffegrut, eller hvis du opplever halssmerter, brystsmerter, alvorlige magesmerter, eller problemer med å svelge.
Estomil kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Estomil.
Estomil bør brukes med forsiktighet hos asiatiske pasienter, risikoen for bivirkninger kan øke hos disse pasientene.
Estomil bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 1 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Estomil mens du er gravid. Det er ikke kjent om Estomil er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Estomil.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, hodepine, kvalme, magesmerter.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), brystsmerter, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, anfall, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet, synsendringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Estomil