Kjøpe Epitomax (Topamax) Uten Resept

Kjøpe EpitomaxKjøpe Epitomax På Nettet Uten Resept

EPITOMAX (TOPAMAX) INDIKASJONER


Epitomax brukes for behandling av anfall hos visse pasienter. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Det er også brukt for å forebygge migrene hodepine. Epitomax er et antikonvulsivt middel som også er effektiv for å forebygge migrene hodepine. Det påvirker flere kjemikalier i hjernen som bidrar til å redusere anfallsaktivitet og forebygge migrene oppstår.

EPITOMAX (TOPAMAX) INSTRUKSJONER


Bruk Topimax som anvist av legen din.

Ta Topimax gjennom munnen med eller uten mat.
Drikk rikelig med væske mens du tar Topimax å forhindre nyrestein fra forming.
Svelg Topimax helhet. Ikke knuse, brekke, eller tygge før du svelger.
Ikke plutselig slutte å ta Topimax. Plutselig stopper Topimax kan forårsake anfall å skje oftere. Hvis du trenger å stoppe Topimax, vil legen gradvis redusere dosen.
Hvis du glemmer en dose av Topimax, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Topimax.

EPITOMAX (TOPAMAX) LAGRING


Oppbevares Topimax ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, lys, og fuktighet. Ikke oppbevar på badet. Hold Topimax utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EPITOMAX (TOPAMAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Topiramat.

IKKE bruk Topimax dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Topimax
du tar en karboanhydrasehemmer (f.eks, acetazolamid).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Topimax. Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lever-eller nyreproblemer, nyrestein, osteoporose (svake bein), eller stoffskifteproblemer, du drikker alkohol regelmessig, eller du er på en ketogen diett
hvis du har diaré, lunge eller pusteproblemer, eller lav bikarbonat i blodet, eller du skal ha kirurgi
hvis du har en historie med status epilepticus (vedvarende kramper eller en serie av anfall uten en full retur til bevissthet)
hvis du har en historie med psykiske eller humør problemer, eller selvmordstanker eller handlinger.

Noen legemidler kan samhandle med Topimax. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikolinergika (f.eks benztropin), karboanhydrasehemmere (f.eks, acetazolamid), haloperidol, eller trisykliske antidepressiva (f.eks, nortriptylin) fordi risikoen for redusert svetting kan økes
Valproinsyre fordi en alvorlig bivirkning med symptomer på forvirring, slapphet og oppkast kan forekomme
Metformin eller pioglitazon fordi blodsukkerkontroll kan endres; overvåke blodsukkeret nøye hvis du bruker Topimax med metformin eller pioglitazon
Hydroklortiazid fordi det kan øke risikoen for Topimax er bivirkninger
Karbamazepin eller hydantoins (f.eks, fenytoin) fordi de kan redusere Topimax effektivitet
Amitriptylin fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Topimax
Litium fordi Topimax kan ha en effekt på litium i blodet
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) eller risperidon fordi deres effektivitet kan bli redusert med Topimax.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Topimax kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Topimax kan forårsake døsighet, svimmelhet, forvirring, eller problemer med å konsentrere. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Topimax med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Topimax, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Epitomax kan redusere svetting, noe som kan øke kroppstemperatur, spesielt hos barn. Denne risikoen er større i varmt vær og / eller under kraftig mosjon. Drikk rikelig med væske. Kle lett mens i varmt klima eller når du trener. Sjekk nøye etter tegn på redusert svetting. Hvis dette skjer, må du snarest oppsøke kjøligere eller aircondition ly og / eller slutte å trene. Oppsøk lege umiddelbart hvis du har feber av ukjent årsak, eller hvis du har psykiske eller humørsvingninger, hodepine eller svimmelhet.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Topimax før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Topimax. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Laboratorietester, inkludert serumnivået av bikarbonat, kan utføres mens du bruker Topimax. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Topimax med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Topimax hos barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt redusert svetting og nedsatt bikarbonat nivåer.
Topimax kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de tar Topimax.
Topimax bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn for migrene og hos barn yngre enn to år gammel for beslag, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Topimax mens du er gravid. Topimax er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Topimax, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, redusert svette, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, influensalignende symptomer, hodepine, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet eller angst, nummenhet eller prikking i huden, rennende nese, sår hals, magesmerter eller opprørt; smak endringer, tretthet, søvnvansker, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blod i urinen, tåkesyn, skjelettsmerter, brystsmerter, forvirring, nedsatt koordinasjon; depresjon, dobbeltsyn eller andre synsforstyrrelser, smerter i øyet, uregelmessig hjerterytme, tap av bevissthet, hukommelsesproblemer, menstruasjonsendringer, mentale eller humørsvingninger, muskel-eller leddsmerter, kramper, eller svakhet, rask, grunne pust, rød, hoven, blemmer , eller flassende hud, øresus, alvorlig eller vedvarende tap av appetitt, alvorlig mage, side, eller ryggsmerter, betydelig vekttap, talevansker, sløvhet, selvmordstanker eller handlinger, skjelving, problemer med å tenke, konsentrere seg, eller huske ting , problemer med å gå, uforklarlig feber, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige øyebevegelser, uvanlig tretthet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Epitomax