Kjøpe Ephyra (Singulair) Uten Resept

Kjøpe EphyraKjøpe Ephyra På Nettet Uten Resept

EPHYRA (SINGULAIR) INDIKASJONER


Ephyra brukes til forebygging og langvarig behandling av astma. Det brukes også i enkelte pasienter å avlaste rennende nese forårsaket av allergi og for å forebygge astma angrep forårsaket av øvelsen. Montelukast er en leukotrien reseptorantagonist. Det fungerer ved å blokkere et stoff som heter leukotriene, noe som bidrar til å redusere visse astma og allergisymptomer.

EPHYRA (SINGULAIR) INSTRUKSJONER


Bruk Ephyra som anvist av legen din.

Ta Ephyra gjennom munnen med eller uten mat.
Fortsett å bruke Ephyra selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Ephyra, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ephyra.

EPHYRA (SINGULAIR) LAGRING


Oppbevares Ephyra på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Ephyra utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EPHYRA (SINGULAIR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Montelukast natrium.

IKKE bruk Ephyra dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Ephyra.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Ephyra. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer
hvis du har en historie med psykiske eller humør problemer, eller selvmordstanker eller handlinger.

Noen legemidler kan samhandle med Ephyra. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Enkelte antiepileptika (f.eks fenobarbital) eller Rifampicin fordi de kan redusere Ephyra effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Ephyra kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ephyra kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Ephyra med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ephyra vil ikke stoppe et astmaanfall når en først har begynt. Pass på at du alltid bære riktig medisin (f.eks bronkodilaterende inhalatorer) med deg i tilfelle av et astmaanfall.
Kontakt legen din omgående hvis din kortvirkende inhalator bruken øker, eller hvis bruken overstiger 24-timers maksimumsforeskrevet av legen din. Kontakt legen din hvis din astma forverres.
Ikke redusere dosen eller slutte å bruke Ephyra eller andre astmamedisiner uten først å sjekke med legen din.
Hvis din astma er følsomme for acetylsalisylsyre eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen), fortsetter å unngå disse medisinene som anvist av legen din.
Noen pasienter som tar Ephyra har utviklet psykiske eller humørsvingninger, inkludert selvmordstanker eller handlinger. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer som agitasjon, aggresjon, fiendtlighet, angst, depresjon, rare drømmer, søvnvansker, søvngjengeri, tremor, hallusinasjoner, rastløshet, irritabilitet, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd. Kontakt legen din umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Ephyra mens du er gravid. Det er ikke kjent om Ephyra er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Ephyra, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, svimmelhet, hodepine, dårlig fordøyelse, kvalme, magesyke eller smerte, tett nese, tretthet, søvnvansker, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), aggressiv atferd, agitasjon, brystsmerter, mørk urin, feber, influensalignende symptomer, hallusinasjoner , uregelmessig hjerterytme, mentale eller humørsvingninger, ny eller forverret piping eller andre pusteproblemer, nummenhet eller prikking i hender eller føtter, krampeanfall, alvorlig eller vedvarende magesmerter, alvorlig sinus betennelse, selvmordstanker eller handlinger, hevelse, tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, øvre luftveisinfeksjon, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Ephyra