Kjøpe Endantadine (Amantadine) Uten Resept

Kjøpe EndantadineKjøpe Endantadine På Nettet Uten Resept

ENDANTADINE (AMANTADINE) INDIKASJONER


Amantadin brukes for å forebygge og behandle visse typer influensa. Den brukes til å behandle Parkinsons sykdom og ukontrollerte muskelbevegelser forårsaket av noen medisiner. Amantadin er en antiparkinson og antiviralt middel. Det kan blokkere reproduksjonen av viruset og redusere evnen av viruset til å komme inn i cellene.

ENDANTADINE (AMANTADINE) INSTRUKSJONER


Bruk Amantadin som anvist av legen din.

Ta Amantadin gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du bruker Amantadin for influensa, ta det for hele behandlingsforløpet. Fortsett å bruke Amantadin selv om du føler deg bedre om noen dager. Dette vil bidra til å rydde opp infeksjonen helt.
Hvis du glemmer en dose av Endantadine, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Amantadin.

ENDANTADINE (AMANTADINE) LAGRING


Butikk Amantadin ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Amantadin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Amantadin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Amantadin
du har ukontrollert trangvinkelglaukom.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med amantadine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), hevelse i hender eller føtter, mentale eller humør problemer, selvmordstanker eller handlinger, beslag, glaukom, lavt blodtrykk, svimmelhet når du står eller sitter opp, en eksem-lignende utslett, eller nyre-eller leverproblemer
hvis du har fått en intranasal influensa vaksine i løpet av de siste 14 dagene.

Noen legemidler kan samhandle med amantadine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Tioridazin fordi rystelser kan bli forverret i Parkinson pasienter
Antikolinergika (f.eks, skopolamin), hydroklortiazid, kinidin, kinin, sentralstimulerende midler (f.eks, koffein, metylfenidat, pseudoefedrin), eller triamterene fordi de kan øke risikoen for Amantadin er bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis amantadin, kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Amantadin, kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Amantadin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Amantadin, kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Begrens alkoholinntaket mens du tar amantadine. Snakk med legen din før du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Amantadin, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme.
Amantadin virker bare mot visse typer influensa, det gjør ikke behandle andre virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Hvis du tar Amantadin for influensa, sørg for å bruke Amantadin for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Viruset kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Du vanligvis ikke bør motta en live nasal influensavaksine innen 14 dager før eller to dager etter at du tar amantadine. Vaksinen virker kanskje ikke så godt. Snakk med legen din før du får noen vaksine.
Hvis du tar Amantadin for Parkinsons sykdom, øke fysisk aktivitet sakte som symptomene dine bedre.
Ikke plutselig slutte å ta Amantadin uten først å sjekke med legen din. Dosen kan trenge å bli senket sakte for å unngå bivirkninger.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan skyldes amantadin. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Hvis symptomene ikke blir bedre, eller hvis de blir verre, sjekk med legen din.
Bruk Amantadin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Amantadin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn ett år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Amantadin mens du er gravid. Amantadin er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar amantadine.

Hvis du slutter å ta Amantadin plutselig, kan du ha abstinenssymptomer. Disse kan inkludere agitasjon, hallusinasjoner, paranoia, angst, depresjon, forvirring, eller utydelig tale.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Appetite tap, tåkesyn, forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn eller nese, hodepine, svimmelhet, kvalme, rare drømmer, tretthet, søvnvansker.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), aggresjon, agitasjon, forvirring, depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner; hukommelsestap, mentale eller humørsvingninger, muskelproblemer (f.eks spasmer, ukontrollerte bevegelser), paranoide tanker, personlighetsforandringer, kramper, alvorlig eller vedvarende tretthet eller problemer med å sove, kortpustethet, sår hals, hovne hender, ben, føtter, eller ankler, selvmordstanker, problemer med vannlating, unormal angst eller irritabilitet, visjon endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Endantadine