Kjøpe Effexor-xr (Venlor) Uten Resept

Kjøpe Effexor-xrKjøpe Effexor-xr På Nettet Uten Resept

EFFEXOR-XR (VENLOR) INDIKASJONER


Effexor-xr brukes for behandling av depresjon. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

EFFEXOR-XR (VENLOR) INSTRUKSJONER


Bruk Effexor-xr som anvist av legen din.

Ta Effexor-xr gjennom munnen med mat.

Effexor-xr fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.

DOSERING

Ta medisin som anvist av legen din.

Hvis du glemmer en dose av Effexor-xr, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

EFFEXOR-XR (VENLOR) LAGRING


Butikk Effexor-xr ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Effexor-xr utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EFFEXOR-XR (VENLOR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Venlafaksin

IKKE bruk Effexor-xr hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Effexor-xr

du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene

du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), metylenblått, sibutramin, nefazodon, eller tryptofan

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Effexor-xr. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), unormal elektrokardiogram (EKG), nylig hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, overaktiv skjoldbruskkjertel, leverproblemer, lungeproblemer, nyreproblemer, mage eller tarm blødning , blod eller blødningsforstyrrelser, økt trykk i øyet (f.eks, grønn stær), nervesystemet problemer, eller stoffskifte problemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, tåkesyn, endringer i smak, forstoppelse, nedsatt seksuell lyst eller evne, svimmelhet, tretthet, tørr munn, rødme, hodepine, økt svette, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, mageplager, søvnvansker, oppkast, svakhet; vekt tap; gjesping.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bisarr atferd, blod i avføringen, brystsmerter eller ubehag, forvirring, nedsatt konsentrasjon, nedsatt koordinasjon, nedsatt vannlating, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, hukommelsesproblemer, ny eller forverret aggressivitet, agitasjon, fiendtlighet, impulsivitet, manglende evne til å sitte stille, irritabilitet, panikkanfall, eller rastløshet, vedvarende eller alvorlig øresus, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende angst, nervøsitet, eller problemer med å sove, alvorlig eller vedvarende hoste, alvorlig eller vedvarende hodepine, svimmelhet, magesmerter, eller svakhet, kortpustethet pust, betydelig vekttap, selvmordstanker eller forsøk, tremor, konsentrasjonsproblemer, ustøhet eller tap av koordinasjonsevne, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger, uvanlig svakhet, synsproblemer, forverring av depresjon.
Mer informasjon


Hvis du har spørsmål om Effexor-xr, kan du snakke med legen din, apotek eller annen helsepersonell.
Effexor-xr skal kun brukes av pasienten for hvem det er foreskrevet. Ikke del det med andre mennesker.

Hvis symptomene ikke bedrer seg eller hvis de blir verre, sjekk med legen din.

Kjøpe Effexor-xr