Kjøpe Efaxil (Effexor XR) Uten Resept

Kjøpe EfaxilKjøpe Efaxil På Nettet Uten Resept

EFAXIL (EFFEXOR XR) INDIKASJONER


Efaxil brukes for behandling av depresjon, generalisert eller sosial angstlidelse eller panikklidelse. Efaxil er en serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av visse naturlige stoffer i hjernen (serotonin og noradrenalin), som bidrar til å forbedre visse humør problemer.

EFAXIL (EFFEXOR XR) INSTRUKSJONER


Bruk Efaxil som anvist av legen din.

Ta Efaxil gjennom munnen med mat.
Ta Efaxil med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Svelg Efaxil helhet. Ikke knus, knuse, tygge, eller plass i vann før du svelger. Hvis du ikke kan svelge kapselen hel, kan du åpne den og strø innholdet over en skje med eplemos. Bland medisin med eplemos og svelge blandingen med en gang, etterfulgt av et glass vann. Ikke knus eller tygg medisinen før du svelger.
Efaxil fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Fortsett å ta Efaxil selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte å ta Efaxil uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, tretthet, forvirring, hodepine, økt svetting, tap av koordinasjon eller balanse, influensalignende symptomer, kvalme, øresus, kramper, tremor, søvnvansker , eller uvanlig tretthet.
Hvis du glemmer en dose av Efaxil, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Efaxil.

EFAXIL (EFFEXOR XR) LAGRING


Oppbevares Efaxil ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Efaxil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EFAXIL (EFFEXOR XR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: venlafaksinhydroklorid.IKKE bruk Efaxil dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Efaxil
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), metylenblått, nefazodon, sibutramin, eller tryptofan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Efaxil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), unormale elektro (EKG), en nylig hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, en overaktiv skjoldbruskkjertel, leverproblemer, lungeproblemer, nyreproblemer, mage eller tarm blødning, blod eller blødningsforstyrrelser, økt trykk i øyet (f.eks, grønn stær), nervesystemet problemer, eller stoffskifte problemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Efaxil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Visse diett medisiner (f.eks, phentermine, fenfluramin), linezolid, litium, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metylenblått, metoklopramid, nefazodon, rasagilin, selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin), selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, SNRI (f.eks duloksetin), St. Johannesurt, tramadol, trazodon, trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan være feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium, og koma, kan forekomme
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium nivåer kan økes
Azolfungicider (f.eks ketokonazol) eller cimetidin, fordi de kan øke risikoen for Efaxil er bivirkninger
Cyproheptadin fordi det kan senke Efaxil effektivitet
Aripiprazol, haloperidol, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin), eller risperidon fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Efaxil.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Efaxil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Efaxil kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Efaxil med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Efaxil uten å sjekke med legen din, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Efaxil kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Efaxil tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Efaxil. Risikoen kan være større hvis du tar Efaxil med visse andre legemidler (for eksempel "triptaner," MAO-hemmere, SSRI). Symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, feber, rask eller uregelmessig hjerterytme, skjelving, overdreven svetting, og kvalme, oppkast eller diaré. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Efaxil. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta Efaxil, må du vente på en periode før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon, tioridazin). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Efaxil.
Efaxil sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk og kolesterolnivået i blodet, kan utføres mens du bruker Efaxil. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Efaxil med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Efaxil i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Efaxil bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Efaxil kan føre til vektendringer og vekstendringer. Barn og tenåringer kan trenge regelmessige vekt og vekstkontroller mens de tar Efaxil.

Graviditet og amming: Efaxil kan forårsake skade på fosteret hvis det er brukt i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Efaxil mens du er gravid. Efaxil er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Efaxil.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Unormale drømmer, tåkesyn, endringer i smak, forstoppelse, nedsatt seksuell lyst eller evne, svimmelhet, tretthet, tørr munn, rødme, hodepine, økt svette, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, mageplager, søvnvansker, oppkast, svakhet; vekttap; gjesping.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bisarr atferd, blod i avføringen, brystsmerter eller ubehag, forvirring, nedsatt konsentrasjon, nedsatt koordinasjon, nedsatt vannlating, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, hukommelsesproblemer, ny eller forverret aggressivitet, agitasjon, angst, fiendtlighet, impulsivitet, manglende evne til å sitte stille, irritabilitet, panikkanfall, eller rastløshet ; vedvarende eller alvorlig øresus, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende angst, nervøsitet, eller problemer med å sove, alvorlig eller vedvarende hoste, alvorlig eller vedvarende hodepine, svimmelhet, magesmerter, eller svakhet; kortpustethet; betydelig vekttap, selvmordstanker eller forsøk, tremor, konsentrasjonsproblemer, ustøhet eller tap av koordinasjonsevne, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger, uvanlig svakhet, synsproblemer, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Efaxil