Kjøpe Chepamed (Nootropil) Uten Resept

Kjøpe ChepamedKjøpe Chepamed På Nettet Uten Resept

CHEPAMED (NOOTROPIL) INDIKASJONER


Chepamed er indikert for pasienter som lider av myoklonus av kortikal opprinnelse, uavhengig av etiologi, og bør brukes i kombinasjon med andre anti-myoclonic terapier.

CHEPAMED (NOOTROPIL) INSTRUKSJONER


Voksne:

Doseringen regime viser viktig interindividuell variasjon, krever en individuell dose funn tilnærming. En rimelig protokollen ville være å innføre Piracetam i en dose på 7.2 g / dag, en økning på 4,8 g / dag hver 3 til 4 dager opp til maksimalt 20g/day, gitt i enten to eller tre delt doser samtidig holde andre antimyoclonic narkotika uendret på sitt optimale dosen. Hvis det er mulig, avhengig av klinisk nytte, bør det gjøres et forsøk på å senere redusere dosen av andre antimyoclonic narkotika.

DOSERING

Ta medisinen som foreskrevet av legen din.

CHEPAMED (NOOTROPIL) LAGRING


Lagre denne medisinen ved romtemperatur i en tett lukket beholder, borte fra varme og lys.

CHEPAMED (NOOTROPIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Piracetam

Chepamed (Piracetam) er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (renal kreatininclearance mindre enn 20 ml per minutt), nedsatt leverfunksjon og til dem som er under 16 år. Det er også kontraindisert hos pasienter med hjerneblødning, Huntingtons Chorea og i de med overfølsomhet for piracetam, andre pyrrolidonderivater eller noen av hjelpestoffene.

Mer informasjon


Chepamed bør ikke forskrives under graviditet eller ved amming.

Bivirkningene som er rapportert i forbindelse med Chepamed inkluderer nervøsitet, uro, irritabilitet, angst og søvnforstyrrelser. Forekomsten av disse i løpet av kliniske studier var 5% eller mindre, og de ble oftere nevnt i de eldre pasienter som tar mer enn 2,4 g daglig. I de fleste tilfeller en dosereduksjon mett å gjøre disse symptomene forsvant. Noen pasienter kan klage over tretthet eller døsighet. Gastrointestinale problemer som kvalme, oppkast, diaré og magesmerter er også rapportert, men deres insidens i kliniske studier var 2% eller mindre. Andre symptomer som svimmelhet, hodepine, skjelving og seksuell stimulering har tidvis blitt rapportert.

Kjøpe Chepamed