Kjøpe Biomycetin (Chloramphenicol) Uten Resept

Kjøpe BiomycetinKjøpe Biomycetin På Nettet Uten Resept

BIOMYCETIN (CHLORAMPHENICOL) INDIKASJONER


Kloramfenikol brukes for behandling av alvorlige infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Kloramfenikol er et antibiotikum. Det fungerer ved å drepe eller bremse veksten av følsomme bakterier.

BIOMYCETIN (CHLORAMPHENICOL) INSTRUKSJONER


Bruk Kloramfenikol som anvist av legen din.

Ta Kloramfenikol gjennom munnen med eller uten mat.

Hvis du glemmer en dose av kloramfenikol, bruke det så snart som mulig. Deretter kan du bruke dine doser jevnt fordelt ganger som anvist av legen din. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Kloramfenikol.

BIOMYCETIN (CHLORAMPHENICOL) LAGRING


Lagres kloramfenikol ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Kloramfenikol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Kloramfenikol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Kloramfenikol
du tidligere har hatt alvorlige bivirkninger fra Kloramfenikol
du har et lavt antall hvite eller røde blodceller eller redusert antall blodplater
du har en mindre infeksjon, som en forkjølelse, influensa, halsbetennelse, eller du bruker Kloramfenikol å hindre en bakteriell infeksjon
du bruker andre legemidler som kan redusere din benmarg (for eksempel kreft kjemoterapi), sjekk med din lege eller apotek hvis du er usikker på om noen av dine andre legemidler kan redusere beinmargen.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med kloramfenikol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har anemi, beinmargsproblemer, leversykdom, eller nyreproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med kloramfenikol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi bivirkninger, inkludert risikoen for blødninger, kan økes
Hydantoins (f.eks, fenytoin) eller sulfonylurea (f.eks glyburide) fordi de handlinger og bivirkninger av disse legemidlene kan økes.
Legemidler som kan redusere din benmarg (for eksempel kreft kjemoterapi) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, som for eksempel lav blodplater nivåer og lave hvite blodlegemer, kan bli forsterket; sjekk med din lege eller apotek hvis du er usikker på om noen av dine medisiner kan redusere beinmargen.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis kloramfenikol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ikke overskrid anbefalt dose eller bruke kloramfenikol lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Kloramfenikol er bare effektiv mot bakterier. Det er ikke effektive for behandling av virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Det er viktig å bruke Biomycetin for hele behandlingsforløpet. Unnlatelse av å gjøre dette kan redusere effektiviteten av kloramfenikol og øker risikoen for at bakterier ikke lenger vil være følsom for kloramfenikol og vil ikke være i stand til å bli behandlet av denne, eller visse andre antibiotika i fremtiden.
Long-term eller gjentatt bruk av Biomycetin kan føre til en andre infeksjon. Legen din kan ønske å endre din medisin for å behandle andre infeksjoner. Kontakt legen din hvis tegn på en andre infeksjon.
Hvis symptomer på "grå syndrom" (hevelse i magen, blek eller blå hudfarge, oppkast, sjokk, pustevansker, nekter å suge, løs grønn avføring, halte muskler, lav temperatur) forekommer i en nyfødt eller spedbarn, bør du kontakte legen din . Døden kan inntreffe bare timer etter symptomdebut. Stoppe bruk av kloramfenikol når symptomene første vises øker sjansen for en fullstendig gjenoppretting.
Kloramfenikol kan redusere kroppens evne til å bekjempe infeksjoner. Hindre smitte ved å unngå kontakt med mennesker med forkjølelse eller andre infeksjoner. Informer legen din om eventuelle tegn på infeksjon, inkludert feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Kloramfenikol kan redusere antall blodpropp dannende celler (blodplater) i blodet ditt. For å forhindre blødninger, unngå situasjoner der blåmerker eller skader kan oppstå. Enhver uvanlig blødning, blåmerker, blod i avføring, eller mørke, tjæreaktig avføring med legen din.
Diabetes pasienter - Kloramfenikol kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkeret nøye og spør legen din før du justerer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, kan utføres for å overvåke utviklingen eller se etter bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Kloramfenikol med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 1 år. Sikkerhet og effekt hos denne aldersgruppen har ikke blitt bekreftet.
Bruk Kloramfenikol med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år som har diaré eller en mage eller tarm infeksjon.
Bruk Kloramfenikol med ekstrem forsiktighet hos premature og fullbårne spedbarn fordi de kan være mer følsomme for effektene av kloramfenikol, særlig risikoen for "grå syndrom."
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid mens du tar kloramfenikol, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Kloramfenikol under svangerskapet. Kloramfenikol bør brukes med ekstrem forsiktighet under full sikt graviditet og fødsel fordi fosteret kan oppleve alvorlige bivirkninger. Kloramfenikol utskilles i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Kloramfenikol.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Mild diaré, kvalme eller oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), forvirring, mørk urin, delirium, depresjon, hodepine, feber, frysninger, eller sår hals; smerte, rødhet eller hevelse på injeksjonsstedet, symptomer på "grå syndrom" i et spedbarn (hevelse i magen, blek eller blå hudfarge, oppkast, sjokk, pustevansker, nekter å suge, løs grønn avføring, halte muskler, lav temperatur), uvanlige blødninger eller blåmerker, uvanlig tretthet, synsendringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Biomycetin