Kjøpe Amisan (Lamisil) Uten Resept

Kjøpe AmisanKjøpe Amisan På Nettet Uten Resept

AMISAN (LAMISIL) INDIKASJONER


Amisan brukes for behandling av soppinfeksjoner i negler og tånegler. Amisan er en soppdrepende middel. Det fungerer ved å drepe følsomme sopp.

AMISAN (LAMISIL) INSTRUKSJONER


Bruk Amisan som anvist av legen din!

Ta Amisan gjennom munnen med eller uten mat.
Amisan er vanligvis tatt for 6 til 12 uker avhengig av tilstanden din. Maksimal effekt kan ikke sees i flere måneder etter avsluttet behandling, dette inkluderer den tidsperioden som er nødvendig for utvekst av frisk negl.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Amisan for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du begynner å se bedring før slutten av behandlingen.
Hvis du glemmer en dose Amisan, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Amisan.

AMISAN (LAMISIL) LAGRING


Butikk Amisan under 77 grader F (25 grader C) i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Amisan utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

AMISAN (LAMISIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Terbinafin hydrochloride.

IKKE bruk Amisan hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Amisan
du har alvorlige nyreproblemer eller en historie med leverproblemer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Amisan. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyreproblemer, lupus, psoriasis, eller alkohol misbruk eller avhengighet
hvis du har et svekket immunsystem.

Noen legemidler kan samhandle med Amisan. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Cimetidin fordi det kan øke risikoen for Amisan er bivirkninger
Rifampicin fordi det kan senke Amisan effektivitet
Antiarytmika (f.eks, flekainid, propafenon), betablokkere (f.eks, metoprolol), monoaminoksidase type B (MAO-B)-hemmere (for eksempel selegilin), selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin), eller trisykliske antidepressiva (f.eks, amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Amisan
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi deres effektivitet kan bli redusert eller fare for deres bivirkninger kan være økt med Amisan.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Amisan kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Unngå store mengder mat eller drikke som har koffein (for eksempel kaffe, te, kakao, cola, sjokolade) mens du tar Amisan.
Lab tester, som for eksempel leverfunksjonstester, kan utføres mens du bruker Amisan. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Amisan bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Bruk ikke Amisan hvis du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Amisan er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Amisan.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine, dårlig fordøyelse, smaksendringer.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), rød, blemmer, peeling, eller hoven hud, symptomer på infeksjon (f.eks, feber, frysninger, sår hals), symptomer på leverproblemer (f.eks, mørk urin, tap av matlyst, blek avføring, magesmerter, uforklarlig, vedvarende kvalme, unormal tretthet, oppkast, gulfarging av hud eller øyne), uvanlige blåmerker eller blødning ; visjon endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Amisan