Kjøpe Alipas (Vytorin) Uten Resept

Kjøpe AlipasKjøpe Alipas På Nettet Uten Resept

ALIPAS (VYTORIN) INDIKASJONER


Alipas brukes for behandling av høyt kolesterol sammen med en kolesterol-senkende diett. Alipas er en kombinasjon av to legemidler. Ezetimib virker ved å redusere mengden av kolesterol som kroppen absorberer fra kostholdet ditt. Simvastatin er en HMG-CoA reduktaseinhibitor eller «statiner». Det fungerer ved å blokkere et enzym som er nødvendig for kroppen å lage kolesterol. Senke kolesterolnivået i blodet reduserer sjansen for hjertesykdom, hjerteinfarkt, og hjerneslag. Alipas er ikke vist å redusere hjerteinfarkt eller slag mer enn simvastatin alene.

ALIPAS (VYTORIN) INSTRUKSJONER


Bruk Alipas som anvist av legen din.

Ta Alipas gjennom munnen med eller uten mat, helst om kvelden, med mindre noe annet av legen din.
Tar Alipas på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Hvis du også ta en resiner (f.eks, kolestyramin, kolestipol, colesevelam), ikke ta den innen 2 timer før eller 4 timer etter inntak av Alipas. Sjekk med legen din hvis du har spørsmål.
For best resultat, bør Alipas brukes sammen med trening, en low-cholesterol/low-fat diett, og en vekt-tap programmet hvis du er overvektig. Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan øke mengden av Alipas i blodet, noe som kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Risikoen kan være større med store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice. Unngå store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice (f.eks, mer enn én liter daglig). Snakk med din lege eller apotek dersom du har spørsmål om blant annet grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Alipas.
De fleste mennesker med høyt kolesterol ikke føler seg syk. Fortsett å ta Alipas selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Alipas, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Alipas.

ALIPAS (VYTORIN) LAGRING


Oppbevares Alipas ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Alipas utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ALIPAS (VYTORIN) MER INFO:


Aktive ingredienser: ezetimib, simvastatin.

IKKE bruk Alipas hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Alipas
du har leverproblemer eller pågående unormale leverfunksjonstestresultater
du tar en annen medisin som inneholder simvastatin eller ezetimib
du tar en HIV-proteasehemmer (f.eks nelfinavir, lopinavir, ritonavir), itrakonazol, ketokonazol, et makrolid eller ketolide antibiotika (f.eks, klaritromycin, erytromycin, troleandomycin), mibefradil, eller nefazodon
du er gravid eller ammer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Alipas. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er en kvinne i fertil alder
hvis du har nyreproblemer, muskelproblemer, eller en familiehistorie med muskelproblemer, lavt blodtrykk, ukontrollerte anfall, eller alvorlige metabolske, endokrine, eller elektroproblemer
hvis du er planlagt for en større operasjon, har nylig hatt en større traumer, eller har en alvorlig infeksjon eller tidligere alkoholmisbruk
hvis du har hatt en organtransplantasjon og tar medisin for å undertrykke en avvisning reaksjon.

Noen legemidler kan samhandle med Alipas. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amiodaron, angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), ciklosporin, danazol, delavirdine, diltiazem, fibrater (f.eks clofibrate, fenofibrate), flukonazol, gemfibrozil, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), imatinib, makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), makrolid immunsuppressive (f.eks, takrolimus), mibefradil, nefazodon, niacin, nikotinsyre, streptograminer, telitromycin, verapamil, eller vorikonazol fordi bivirkninger, som for eksempel muskelsmerter, kan forekomme
Bosentan, karbamazepin, kolestyramin, hydantoins (f.eks, fenytoin), rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Alipas effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Alipas.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Alipas kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Alipas kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller endringer i synet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Alipas med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Det kan ta flere uker for Alipas å jobbe.
Riktig tannpleie er viktig mens du tar Alipas. Børste og floss tennene og gå til tannlegen regelmessig.
Alipas kan skade leveren din. Risikoen kan være større hvis du drikker alkohol mens du bruker Alipas. Snakk med legen din før du tar Alipas eller andre feber reduksjonsgir hvis du drikker mer enn tre drinker med alkohol per dag.
Alipas kan forårsake skader på muskler, spesielt når det tas ved høyere doser eller når det tas med visse andre legemidler. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever muskelsmerte, ømhet eller svakhet, spesielt med feber.
Noen pasienter som tar Alipas har rapportert dårlig hukommelse eller problemer med å sove. Hvis du opplever disse effektene, sjekk med legen din.
Laboratorietester, inkludert blodkolesterolet, leverfunksjonstester, eller muskeltester, kan utføres mens du bruker Alipas. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Alipas bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Alipas hvis du er gravid. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Alipas er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Alipas.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, influensalignende symptomer, hodepine, smerter i armer eller ben, tretthet, øvre luftveisinfeksjon.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker eller svelge, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), tåkesyn eller synsendringer, endring i mengden av urin, brystsmerter, mørk urin, depresjon, rask hjerterytme, feber, tap av matlyst, muskelømhet, smerte eller svakhet, kvalme, nummenhet, prikking, svie, eller svakhet i armer, hender, føtter eller ben, blek avføring, mage ømhet; uforklarlige smerter i magen eller mid-øvre del av ryggen, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet, oppkast, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Alipas